Privatumo taisyklės

1. Šiame dokumente aptariami www.palydoves.com (toliau – Svetainė) taikomų privatumo taisyklių (toliau – Taisyklės) klausimai visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, atžvilgiu.
 
2. Svetainė gerbia kiekvieno nario privatumą, todėl siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį iš Svetainės nario ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą.
 
3. Svetainė seka visas procedūras, nustatytas šiame dokumente, ir jos turi būti perskaitytos ir suprastos kartu su Naudojimosi taisyklėmis. Šių Taisyklių tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas Svetainės narys naudojasi Svetaine ir bendrauja su kitais Svetainės nariais be nerimo dėl savo duomenų saugumo ir privatumo.
 
4. Kai kurie Svetainėje esantys duomenys, kurie gauti tiesiogiai iš Svetainės nario ir(ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis. Šiuos duomenis tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių.
 
5. Svetainė turi teisę vienašališkai atlikti Taisyklių pakeitimus, todėl Svetainės nariams patartina peržiūrėti jas reguliariai, kad būtų susipažinę su naujausia jos redakcija. Jei Svetainės narys po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Svetainės nariui nesutinkant su pakeistu Taisyklių turiniu, jis praranda teisę naudotis Svetainę ir privalo nedelsiant panaikinti savo anketą Svetainėje.
 
6. Pagrindinės nuostatos:
6.1. Visa informacija, kurią užpildysite kurdami savo anketą, bus pateikiama tik sukurtoje anketoje ir niekur kitur. Svetainė turi teisę pašalinti bet kokius netinkamus žodžius ir frazes, kurie yra neatitinkantys tikrovės, siekiant teikti aukštos kokybės pažinčių tarnybos paslaugas Svetainės nariams. Svetainė priima ir skelbia tik tokias nuotraukas ir informaciją, kurios atitinka Naudojimosi taisyklių nuostatas.
6.2. Be tiesioginio Svetainės nario sutikimo, Svetainė įsipareigoja viešai neskelbti Svetainės nario asmeninių duomenų (tikras vardas, el. pašto adresas, kontaktinis numeris ar IP adresas), jie bus laikomi griežtai privačiais ir konfidencialiais.
6.3. Svetainė įsipareigoja neteikti Svetainės nario asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai reklamos ir(ar) kitais tikslais be Svetainės nario sutikimo.
6.4. Visa informacija, kuri sudaro Svetainės nario asmens duomenis, be Svetainės nario sutikimo nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai. Svetainės narys įsipareigoja pateikti ir atnaujinti tikslią ir naujausią informaciją apie save.
6.5. Kiekvieno Svetainės nario asmeninis naudojimasis Svetaine ir jo bendravimas su kitais Svetainės nariais yra laikomas griežtai privačiu.
6.6. Svetainė turi teisę atsiųsti Svetainės nariui jo nurodytu el. paštu informaciją iš trečiųjų šalių su reklamomis, kurios, Svetainės nuomone, gali būti aktualios ir naudingos.
6.7. Svetainės narys bet kada gali ištrinti savo anketą iš Svetainės.
 
7. Svetainė nėra atsakinga už Svetainės nario privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Svetainės narys pasiekia naudodamasis šioje Svetainėje esančiomis nuorodomis. Rekomenduojama susipažinti su kiekvieno trečiųjų asmenų tinklalapio privatumo taisyklėmis/politika.
 
8. Svetainė primena, jog kiekvienas narys yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. Svetainė prašo būti atsargiam naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Svetainės narys turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai jis naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
 
9. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, prašome naudotis Susisiekite su mumis forma, esančia Svetainėje, ir Svetainės administratorius nedelsiant atsakys į visus kilusius klausimus.